به دلیل تغییراتی که در سایت انجام می شود تا اطلاع ثانوی قادر به پاسخگویی نخواهیم بود.
 • ورود
  ورود
 • عضویت
 • سبد خرید
  تکمیل سفارش
  جمع کل سفارش:

  راهنمای روش‌های آمیخته در پژوهش‌های علوم رفتاری و اجتماعی
  با مقدمه پروفسور عباس تشکری

  پژوهش روش‌های آمیخته به مثابه رویکردی ترکیبی از روش های کمی و کیفی، موقعیتی را برای پژوهشگران به وجود آورده که بر اساس آن میتوانند روش‌شناسی‌ها،طرح‌ها،مدل‌ها و روش‌های به کار گرفته‌شده در یک مطالعه پژوهشی واحد را در کنار هم قرار دهند.
  ناشر دانشگاه تهران
  نویسنده عباس تشکری-چارلز تدلی
  مترجم دکتر مرتضی اکبری-زهرا فزونی اردکانی-سارا جعفری-ضرغام عبدالهی‌پور-نیلوفر مسروری
  قیمت 85000 تومان
  تعداد صفحات 902
  چاپ اول-1394
  شابک 978-964-03-6883-1

  کد کالا : 3665

  راهنمای روش‌های آمیخته در پژوهش‌های علوم رفتاری و اجتماعی

  برچسب‌ها

  پژوهش‌ با روش آمیخته،متاخرترین جهت‌گیری روان‌شناسی در علوم اجتماعی رفتاری معاصر است،که به دنبال دوره ای نسبتا طولانی از مناقشه‌های بین دو رویکرد پارادایمی کمی و کیفی،ظهور پیدا کرده است.این نوع تحقیق،که از نظر فلسفی مبتنی بر رویکرد عمل‌گرایی است،با تاکید بر همگرایی پارادایمی و اجتناب از موضع‌گیری‌های کمی-کیفی متعارف، درصدد ترکیب  هر دو رهیافت کمی و کیفی در یک مطالعه واحد به‌طور همزمان،متوالی یا تغییر پذیر است.

  روش‌شناسی پژوهش آمیخته،اگرچه به طور ضمنی از دههء 1960 با عناوین متفاوت به کار رفته است،به‌طور رسمی در دههء اخیر آغاز شده‌ و در طول چند سال گذشته بسط و گسترش یافته است.این نوع تحقیق دارای واژگان جدید،اصول،مراحل و تعاریف خاصی است که ا طرح ‌های کمی کیفی متعارف متفاوت است.
  کتابی که پیش رو دارید به این مبحث اشاره دارد که به دست دو نفر از صاحب‌نظران برجسته این حوزه ویرایش شده‌‌است.
  کتاب حاضر در قالب سه بخش اصلی و 31 فصل ارائه شده‌است.

  محصولات مشابه