به دلیل تغییراتی که در سایت انجام می شود تا اطلاع ثانوی قادر به پاسخگویی نخواهیم بود.
 • ورود
  ورود
 • عضویت
 • سبد خرید
  تکمیل سفارش
  جمع کل سفارش:
   کار‌آفرینی به شیوه علی‌اصغر توفیقی

   مجموعه‌ی یکصد جلدی کارآفرینان بزرگ ایرانی با شناسایی کارآفرینان بزرگ و معرفی الگوهای نقشی که آنان در زندگی شغلی و شخصی خود به کار بردند تلاش میکند،سایر افراد جامعه را که آرزوهای بزرگ در سر می‌پرورانند و تنها به دنبال راه‌حل‌ها می‌گردند،هدایت نماید. علی آصغر توفیقی بنیانگذار شرکت باند و گاز پنبه کاوه

   120,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   کار‌آفرینی به شیوه داوود عابدی آملی

   مجموعه‌ی یکصد جلدی کارآفرینان بزرگ ایرانی با شناسایی کارآفرینان بزرگ و معرفی الگوهای نقشی که آنان در زندگی شغلی و شخصی خود به کار بردند تلاش میکند،سایر افراد جامعه را که آرزوهای بزرگ در سر می‌پرورانند و تنها به دنبال راه‌حل‌ها می‌گردند،هدایت نماید. اوود عابدی آملی بنیانگذار گروه صنعتی تاژ

   120,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   سرگذشت مشهورترین میلیاردرهای جهان

   125,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   اوج

   250,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   کارآفرینی به شیوه بابک اخوان بلورچیان و مرجان صدر العلمایی

   مجموعه‌ی یکصد جلدی کارآفرینان بزرگ ایرانی با شناسایی کارآفرینان بزرگ و معرفی الگوهای نقشی که آنان در زندگی شغلی و شخصی خود به کار بردند تلاش میکند،سایر افراد جامعه را که آرزوهای بزرگ در سر می‌پرورانند و تنها به دنبال راه‌حل‌ها می‌گردند،هدایت نماید. بابک اخوان بلورچیان و مرجان صدر العلمایی بنیانگذاران شرکت پوشاک الیاف طبیعی"درست" و فروشگاه‌های زنجیره‌ای "تن درست" هستند.

   120,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد