به دلیل تغییراتی که در سایت انجام می شود تا اطلاع ثانوی قادر به پاسخگویی نخواهیم بود.
 • ورود
  ورود
 • عضویت
 • سبد خرید
  تکمیل سفارش
  جمع کل سفارش:
   راهنمای تهیه طرح کسب و کار

   یک طرح کسب و کار نوشته ای توصیفی و جامع در مورد کسب و کار یک موسسه است. این طرح حاوی گزارشی دقیق در خصوص تولیدات یا خدمات شرکت‏ روشهای تولید بازار و مشتریان استراتژی بازاریابی منابع انسانی تشکیلات نیاز به زیرساختها و تامین نیازهای مالی منابع تامین مالی و نحوه استفاده از آنها می باشد. طرح کسب و کار گرچه وضعیت گذشته و حال یک کسب و کار را توصیف می کند اما هدف اصلی آن ترسیم آینده موسسه می باشد. این طرح معمولاَ بصورت سالانه به روز شده و یک دوره زمانی سه تا پنج ساله آینده را متناسب با نوع کسب و کار و ماهیت موسسه مورد توجه قرار می دهد. طرح کسب و کار عاملی ضروری برای هرگونه درخواست بمنظور تامین منابع انسانی از سازمانهای مشارکت کننده در سرمایه گذاری ریسک پذیر سایر منابع تامین سرمایه گذاری و یا تسهیلات دهنده می باشد. بنابراین باید کامل جامع صادقانه و منطبق بر واقعیت و قابل فهم برای خواننده باشد.

   118,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   طرح کسب و کار

   برنامه‌ریزی، بهترین راه برای کاهش ریسک کسب و کار است.

   49,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد